SPECIALISATIE

Mijn grootste interesse ligt bij leerstoornissen. Ik heb mijn kennis hieromtrent steeds trachten te verruimen door regelmatig studiedagen bij te wonen. Het volgen van het Postgraduaat Leerstoornissen was dan ook de optimale manier om mij te specialiseren in deze problematiek.


LEZEN


Het technisch lezen verloopt niet bij iedereen even vlot. Een traag leestempo, radend lezen, letters verwarren,... Vergt het lezen veel energie, dan kan dit een invloed hebben op het begrijpend lezen.SCHRIJVEN


Er zijn verschillende soorten woorden: 


  • Hoorwoorden: deze woorden schrijf je zoals je ze hoort bv. kip, maan
  • Regelwoorden: deze woorden schrijf je met toepassing van een spellingsregel bv. water, hond
  • Onthoudwoorden: woorden waarvoor geen regel bestaat en waarvan je de schrijfwijze dus moet proberen  onthouden bv. geit, pauw


Werkwoorden vervoegen kan lijken alsof je verdwaald bent in een doolhof.


Mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal, ondervinden vaak ook moeilijkheden met vreemde talen zoals Frans en Engels.


Indien de moeilijkheden op vlak van lezen en/of schrijven hardnekkig zijn en er aan nog andere criteria wordt voldaan, kan er sprake zijn van dyslexie.REKENEN


Er kunnen moeilijkheden optreden bij één of meerdere onderdelen van rekenen. Rekenproblemen kunnen zich op verschillende manieren uiten, denk maar aan het maken van procedurefouten tijdens hoofdrekenen, moeite met het memoriseren van de maaltafels,...


Indien de moeilijkheden op vlak van rekenen hardnekkig zijn en er aan nog andere criteria wordt voldaan, kan er sprake zijn van dyscalculie.